fbpx
Општ стоматолог

Д-р Александра Николовска дипломирала на Стоматолошкиот факултет во Скопје во 2008 година.

Своето 15 годишно работно искуство го стекнува со секојдневната работа во стоматолошките ординации. Д-р Александра постојано го надградува своето знаење со континуирана едукација.

Докторката има познавање на англиски, германски и албански јазик.