fbpx

Пародонтална хирургија

Пародонтална хирургија

 

Современата пародонтологија, односно лекување на потпорниот апарат на забите, подразбира заеднички третман на конзервативната терапија на пародонтопатија и пластична (регенеративна) пародонтална хирургија. Кај голем број пациенти настанува воспалување на меките ткива околу забите како последица од нередовна и недоволно ефикасна орална хигиена. Доколку овие воспаленија не се лекуваат на време, бактериската инфекција напредува и доведува до ресорпцијата на коската околу забите. Како се повеќе се зголемува ресорпцијата на коската, меките ткива се одвојуваат од забите и настануваат длабоки пародонтални џебови во кои хигиената е отежната и воспалението е се поголемо кое на крај може да доведе до екстракција – вадење на забот.

Со помош на современите оперативни техники може да се лекуваат пародонталните заболувања и во поодмината фаза.

 

Во склоп на пародонталната хирургија се изведуваат следниве интервенции: