fbpx

Ортодонтско хируршка терапија на неизникнати заби

Ортодонтско хируршка терапија на неизникнати заби

 

Во самото никнување на забите постојат голем број фактори кои оневозможуваат правилен раст на забите и нивно сместување во забниот низ. Во склоп на ортодонтска терапија и со детална анализа и планирање, неизникнатите заби потребно е хируршки да се ослободат и заедно со ортодонтската терапија да се сместат на правилната позиција. Најчести неизникнати (заглавени) заби кај кои е потребна ваков тип на терапија се горните канини (кучешки) заби и долните втори премолари.

 

Најчестите хируршки постапки со коишто се ослободуваат неизникнатите заби се: