fbpx

Апликација на витамини и медикаменти преку електрофореза

Апликација на витамини и медикаменти преку електрофореза

 

Eлектрофорезата претставува метод на внесување на медикамент (антибиотик, витамини, десензибилизатори) дирекно во засегнатото ткиво. На тој начин се постигнува максимална концентрација на лекот и негово депонирање без влијание на гастроинтестиналниот тракт, како што тоа е случај при орална употреба.

Електрофорезата е физикална метода, која се користи како дополнителна терапија во третманот на пародонталнaта болест. Има за цел да ја намали инфламацијата на пародонталните ткива и да ги стабилизира постигнатите резултати од спроведениот конзервативен третман.