Здравје на непцата и пародонтопатија

Пародонтопатијата претставува заболување на потпорното ткиво на забите (пародонтот) – ткивото што го држи забот прицврстен во коската. Ова заболување доведува до постепено и неповратно губење на коскената потпора, неповратно повлекување на непцата од забите и соголување и расклатување на истите.

Главна причина за пародонтопатијата е забниот плак, а значење имаат и повеќе други фактори – генетската предодреденост, навиките, постоењето на други заболувања, постоење на проблематични изработки (лоши пломби, коронки, мостови), лоша поставеност на забите како и недостатокот на некои заби.

Пародонтопатијата е деструктивен процес за потпорниот апарат на забот во кој токсините од бактериите се дистрибуираат низ целиот организам и штетно влијаат на благосостојбата на останатите органи во организмот. Основна цел на терапијата на пародонтопатијата е елиминацијата на патогените микроорганизми со отстранување на наслаги наталожени околу забот и во пародонталниот џеб.
Третманот на пародонтопатијата, во зависност од степенот на развој на болеста, вклучува конзервативен пристап, ласер терапија и хируршки третман.

Поблагите форми, како што е воспалението на непцата – гингивит, може комплетно да се решат со конзервативен третман за чистење на наслаги и забен камен, и со правилно одржување на оралната хигиена за таквата состојба да не се повтори.

Доколку пародонтопатијата веќе напреднала, имаме присуство на пародонтални џебови и губиток на коска, што може да се потврди со клинички преглед и анализа на рентген снимка и потребно е да се применат современи методи на терапија. Во овој стадиум од болеста, чистењето на наслаги и забен камен не е решение, бидејќи микроорганизмите се навлезени и можат да опстанат длабоко во пародонталните џебови и во пародонталниот простор. Примената на локални или системски антибиотици за лечење на хронична пародонтопатија е доста ограничена бидејќи може да даде несакани споредни ефекти.

ЛАСЕР ТЕРАПИЈА ЗА ПАРОДОНТОПАТИЈА

Брзиот, секојдневен напредок на ласерската технологија во текот на последните две децении, доведе до воведување на ласерот и во секојдневната стоматолошка клиничка пракса. Ласерот наоѓа примена во пародонтологијата, во терапијата на пародонталните заболувања, пародонталната хирургија како и во терапијата на периимплантитис, ендодонцијата, по екстракција на заби, апикотомии и други зафати.

Во нашата ординација се користи ласер кој со својата јачина од 658 до 980 nm овозможува терапија која би ја намалила потребата од антибиотици и овозможува на најбезболен начин да се уништат сите штетни микроорганизми во длабоките пародонтални џебови.

Кон ласер третман се пристапува откако ќе се исцрпат конзервативните методи за чистење на наслаги и забен камен. Терапискиот протокол се состои од употреба најпрво на хируршки, а потоа терапевтски ласер.

Прецизно одредената бранова должина на светлината која ја емитува хируршкиот ласер овозможува прецизна елиминација и чистење на штетните бактерии и целосна деконтаминација и стерилизација на длабокиот пародонтален џеб. На овој начин се создаваат услови за негово елиминирање, создавање на ново меко ткиво околу забот и повторно припојување на непцето околу коренот на забот.

Ваквата постапка, по апликација на локален анестетик е целосно безболна и комфорна за самиот пациент и е ефикасна како кај умерената така и кај напредната пародонтална болест.

Потоа следуваат неколку последователни третмани со терапевтскиот ласер (препорачан број на третмани се 10 – 12 вкупно) кој би го стопирал крварењето од непцата, би ја забрзал регенерацијата и нивното заздравување, ќе ги зацврсти расклатените заби и ќе овозможи биостимулација. Доколку Вашиот стоматолог одлучи дека е потребно, постои можност да Ви биде препорачана дополнителна терапија со антибиотици или други витамински суплементи.

ХИРУРШКИ ТРЕТМАН

Хируршкиот третман на пародонтопатијата е крајна инстанца во лечењето и секогаш мора да му претходат правилна и стручна проценка на состојбата како и правилно изведена базична (конзервативна и ласерска) терапија. Хируршкиот третман се применува само на оние заби кај кои и покрај квалитетно изведената конзервативна и ласерска терапија и понатаму се присутни длабоки пародонтални џебови.

Според ова, целта на хируршката терапија на пародонтопатијата е по хируршки пат да се отстранат сите пародонтални џебови кои не можеле да се елиминираат со претходно спроведената базична или ласерска терапија.

Самата хируршка процедура се прави откако ќе се аплицира локален анестетик и е безболна. Потоа, хируршки се чисти (киретира) џебот.

Најважно е да се напомене дека до завршување на целиот третман неопходно и задолжително е пациентот да се придржува на упатствата од хирургот. Постоперативниот период најчесто се одвива без појава на некакви позначајни болки.

Доколку оралниот хирург смета дека е потребно, на пациентот може да му се предложи и поставување на вештачка коска која со тек на време би ја надополнила изгубената коска која била зафатена со пародонталната болест.

 

Leave a comment