fbpx
Орален хирург

Ви го претставуваме Спец. Др. Ненад Цветановски, специјалист орален хирург и имплантолог во поликлиника Дентал Арт – дел од тимот од 2012 година.

Дипломирал на стоматолошкиот факултет во Скопје во 2006 година, а во 2014 година завршува специјализација по орална хирургија на Стоматолошкиот факултет во Скопје, со што се стекнува со звање Специјалист орален хирург.
Континуирано се стекнува со знаења и споделува искуства преку учеството на бројни семинари, симпозиуми и конгреси од областа на современата орална хирургија.

– Сертифициран доктор за Straumann Dental Implant System;
– Сертифициран доктор за Biohorizons Dental Implant System;
– Skeletal anchorage system – Сертифициран доктор за примена на мини импланти во ортодонцијата.

– Сертифициран доктор за пародонтална хирургија;
– Сертифициран доктор за Имедијантно имплантирање, имедијантна реконструкција и управување на меките ткива;
– Техники на водена коскена регенерација.

За работата на Спец. Д-р Ненад Цветановски сведочат илјадници третирани пациенти кои греат со насмевката.
Бидете и Вие дел од нив и закажете консултации.