Author page: dentalart

Прави заби – здрави заби !

Прави заби – здрави заби !

Сите сме свесни дека правите заби ни даваат убава насмевка. Но, дали знаевте дека забите кои се правилно поставени и даваат коректна функција исто така влијаат на целокупното здравје на организамот? Неправилно поставените заби, или малоклузиите се среќаваат кај многу голем процент на нашата популација. Доколу се остават така, без третман, тие можат да доведат до периодонтално заболување или да…

Read more