Нашиот тим

Високо Квалификувани Стоматолози

Тим Од Професионалци

Д-р Марија Гогушовска

Општ стоматолог

Јасмина Белевска Кинова

Општ стоматолог

Ана Ѓорѓиоска

Дентален асистент

Ивана Тасовски

Дентален асистент

Амра Дестанова

Дентален асистент

Маја Андонова Митева

Забен техничар

Зорица Димитрова

Администратор
Закажете го Вашиот преглед денес!