Нашиот тим

Високо Квалификувани Стоматолози

Тим Од Професионалци

Д-р Марија Гогушовска

Општ стоматолог

Ана Ѓорѓиоска

Дентален асистент

Ивана Тасовски

Дентален асистент

Ивана Тасовски Copy

Дентален асистент

Маја Андонова Митева

Забен техничар
Закажете го Вашиот преглед денес!